För att få köra truck i Norge med ditt svenska truckkort måste du ansöka om tillstånd från norska Arbeidstilsynet.

Så här går det till att ansöka om ett tillstånd för att få köra med ditt svenska truckkort i Norge.

Det är samma ansökningsprocessen om det gäller ett kompetensbevis för truck, kran eller schaktmaskiner.

Så här går det till

1. Fyll i ansökningsformuläret (som du hittar längst ner på sidan)

2. Som bilaga till ansökan måste bifoga en kopia av följande dokumentation:

a) Bevis på nationalitet (pass eller ID-kort).

b) En kopia av behörighetsbevis (certifikat, utbildning bevis)

c) Om hemlandet / utbildning landet inte gör särskilda utbildningskrav – skicka dokumentation som visar att du har arbetat med den specifika arbetsutrustning (truck, kran och / eller schaktning maskin) i minst två år av de senaste 10 åren. Sådan dokumentation kan vara bekräftelse från tidigare arbetsgivare som specificerar vilken period sökanden har arbetat och vilka arbetsutrustning han / hon har använt. Lönespecifikation kan vara alternativ dokumentation av en sådan bekräftelse. Lönespecifikation behöver också specifiera tidsperioden och vilken arbetsutrustning användes.

En ifylld ansökningsblankett med sökandens kontaktuppgifter skickas med bilagor till:

Labor Inspection Central Norway

PO Box 4720 Torgard

7468 Trondheim

Ansökan kan även skickas via e-post post@arbeidstilsynet.no

 För att se de norska motsvarigheterna på de svenska truck utbildningarna klicka här

 

Ansöknings blanket PDF

Søknad til Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke

utenlandsk kompetansebevis for truck, kran og/eller

masseforflytningsmaskin

Källa

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet truck tillstånd